Detail semináře

Název akce: Dramatická výchova a školní vzdělávací program.
Akreditace:
Cílová skupina: Učitelé I.st.,II.st. ZŠ, vychovatelé
Oblast akce: Dramatická výchova
Forma akce: Seminář
Počet účastníků: 20
Hodinová dotace: 4
Cena*: 0 Kč
Poznámky: Dramatizace jako forma výuky, využití ve ŠVP,....
Elektronická přihláška na tento seminář.
* Předpokládaná cena, vyučtování proběhne po semináři.