Detail semináře

Název akce: Slovní zásoba zábavnou formou.
Akreditace:
Cílová skupina: Učitelé anglického jazyka
Oblast akce: Anglický jazyk
Forma akce: Seminář
Počet účastníků: 15
Hodinová dotace: 4
Cena*: 0 Kč
Poznámky: Jak zaujmout skupinu žáků s různou výchozí znalostí tak,aby každý dostal příležitost rozšířit svou slovní zásobu ke zvol
Elektronická přihláška na tento seminář.
* Předpokládaná cena, vyučtování proběhne po semináři.