Detail semináře

Název akce: Pojďte se inspirovat.
Akreditace:
Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, vychovatelé
Oblast akce: Dramatická výchova
Forma akce: Seminář
Počet účastníků: 20
Hodinová dotace: 4
Cena*: 0 Kč
Poznámky: Realizace výtvarně-dramatických projektů, hry neverbální komunikace,, hra rukou, stínohra, hudebně-pohybové improvizace,
Elektronická přihláška na tento seminář.
* Předpokládaná cena, vyučtování proběhne po semináři.