Detail semináře

Název akce: Dramatická výchova jako metoda práce ve výchově a vzdělání.
Akreditace:
Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelé
Oblast akce: Dramatická výchova
Forma akce: Seminář
Počet účastníků: 20
Hodinová dotace: 4
Cena*: 0 Kč
Poznámky: Realizace projektů, v nichž se využívá literární, hudební, výtvarné a pohybové prvky, přednosti projektové metody a její
Elektronická přihláška na tento seminář.
* Předpokládaná cena, vyučtování proběhne po semináři.